Acoperisuri

ACOPERIŞURILE ÎN PANTĂ

 • Ca parte importantă a anvelopei clădirilor, acoperişurile îndeplinesc un rol complex.De regulă, acoperişurile în pantă ale clădirilor de locuit sunt susţinute de şarpanta, realizate în diferite variante constructive şi structurale, care depind în special de mărimeadeschiderii dar şi de conformarea structurală a clădirii şi de valoarea încărcărilor (greutateproprie, zăpadă, vânt).
 • Aceste structuri spaţiale portante sunt formate din elemente liniare (de tip bară), având fiecare rolul său specific, cum sunt căpriorii, panele, popii, cleştii, arbaletrierii, contrafişele etc. şi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 1. Să fie capabile să preia deformaţiile provenite din variaţiilede temperatură şi umiditate;
 2. Să fie durabile, în măsura în care să se comporte bine întimp şi să necesite lucrări minime de întreţinere.
 • Structurile portante ale acoperişurilor în pantă sunt formate din bare asamblate în scopul de a forma o structură spaţială, capabilă să preia încărcările exterioare verticale şi orizontale.
 • Conditii tehnice de bază care trebuie îndeplinite de orice subansamblu al acoperişului (schelet de rezistenţă, izolaţie termică şi acustică, învelitoare impermeabilă), se referă la:

rezistenţă şi stabilitate,
izolare termică şi acustică,
impermeabilitate la apă,
etanşeitate la aer,
rezistenţă la foc,
aspect esteti

 • Galerie

  Viewty SAMSUNG Viewty SAMSUNG Viewty 26
 • Istorie

  Societatea Dialuk Construct a fost fondată în 2008. Scopul Dialuk Construct este acela de a oferi la fiecare lucrare o calitate care să întreacă așteptările clientului.